Stöd till sommarlovsaktiviteter

  1. 1. Sommarlovsaktiviteter
  2. 2. Aktiviteten
  3. 3. Aktivitetsplanering och beskrivning
  4. 4. Tidsplanering
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg.

I den här e-tjänsten kan föreningar ansöka om stöd för sommarlovsaktiviteter 2019.

 

Kultur- och fritidsförvaltningen i Alvesta kommun har 2019 erhållit statliga medel för genomförande av lovaktiviteter för barn och ungdomar i åldrarna 6-15 år.

 

Bidragsberättigade föreningar i Alvesta kommun kan ansöka om stöd till sommarlovsaktiviteter för genomförande i perioden 17 juni - 18 augusti 2019. Maximalt stöd som kan sökas är 10 000 kronor per förening.

 

Regelverk och formkrav

Aktiviteten som genomförs ska

- Riktas till barn och ungdomar i åldrarna 6-15 år i Alvesta kommun.

- Vara avgiftsfri.

- Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och motverka segregation samt skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

 

Utöver dessa krav skall alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. Detta innebär att bidraget inte kan ges till enbart egna medlemmar eller grupper som finns i föreningarna. Samtliga aktiviteter måste hållas öppna för alla i Alvesta kommun inom vald åldersgrupp. Vi kommer att prioritera att aktiviteter i den mån det är möjligt sprids i hela Alvesta kommun. Aktiviteter som genomförs i juli månad prioriteras.

 

Ansökan och beslut

Senast fredag 17 maj ska ansökningarna vara kultur- och fritidsförvaltningen i Alvesta kommun tillhanda. Beslut meddelas i skriftlig form via e-post senast fredag 24 maj.

Frågor om stödet hänvisas till Kristina Eriksson, chef för Ung i Alvesta och projektledare lovaktiviteter: kristina.eriksson@alvesta.se

0472-152 40.