Lilla integrationsstödet

  1. 1. Lilla integrationsstödet
  2. 2. Aktiviteten
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

I den här e-tjänsten kan du ansöka om det Lilla integrationsstödet. Stödet ger föreningar möjlighet att på ett enkelt sätt omsätta idéer till integrationsfrämjande aktiviteter eller projekt i Alvesta kommun. Föreningar kan ansöka om upp till maximalt 5 000 kronor per aktivitet.

 

Vad kan man söka för?

Stöd kan sökas för integrationsfrämjande aktiviteter och projekt. Med detta menas projekt, möten, sammankomster, prova på-aktiviteter, evenemang, kurser eller nätverk som främjar ökad samverkan, dialog och förståelse mellan olika kulturer och grupper i Alvesta kommun.

 

Stödet är avsett att stödja olika former av gruppinsatser och föreningar som samverkar med andra grupper och organisationer prioriteras. Underrepresenterade grupper prioriteras också, bidrag beviljas inte till enskilda medlems- eller träningsavgifter eller andra enskilda aktiviteter.

 

Vem får söka?

Stödet är främst till för föreningar och organisationer med säte och verksamhet i Alvesta kommun. Stöd kan också ges till föreningar med säte i andra kommuner om all verksamhet som söks för är avsedd att genomföras i Alvesta kommun.

 

Stödet kan sökas fyra gånger per år och sista ansökan för varje period är:

Period 1: 15 Januari

Period 2: 15 april

Period 3: 15 augusti

Period 4: 15 oktober

 

Handläggning och beslut

Ansökningar handläggs av tjänstemän på kultur- och fritidsförvaltningen samt tjänstemän på förvaltningen för individ- och familjeomsorg. Beslut tas av kultur- och fritidsnämnden senast åtta veckor efter sista ansökningsdag i varje period.

 

Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss via kommunens växel, 0472 150 00.