Stoppa försöken att få öppna en bergtäkt 2 km söder Alvesta tätort. Det vore förödande med en sådan så tätt inpå samhället. Med buller, damm och tunga transporter genom tätbebyggt område.