Utfarten från miljöstationen vid föreningslokaler i Grimslöv är en stor trafikfara eftersom sikten är mycket begränsad både för de som skall köra ut

från miljöstationen men även för den trafik som kommer i riktning från Huseby.

 

Mitt förslag är att sätta upp speglar mittemot utfarten från miljöstationen så att utkörande bilister har möjlighet att lättare upptäcka kommande

bilister från Husebyhållet.