Hamrarna består bl.a. av Hagavägen och Ringvägen. Dessa utgör med sin cirkelform en stor vändplats för trafik som ej är bosatt på området. I

området finns det många barnfamiljer med småbarn bosatta. Det är därför ett stort problem att en hel del inte håller hastighetsbegränsningen

som finns, speciellt den tunga yrkestrafiken i form av bussar och lastbilar som använder det som vändzon.