Äntligen har vi fått ännu ett trafikhinder på Växjövägen, en förträngning vid Vimpelgatans utfart.  Hindret fungerar bra vid tät trafik då bilisterna tvingas dämpa farten vid risk för möte i hindret. Men vid gles trafik körs det lika friskt som vanligt från båda håll.  Förslag: Trafikhindret kompletteras med ett gupp varvid alla tvingas att sakta ner farten.