Vintern närmar sig och mörkret gör sig påmint igen. Som bilist kör jag genom Alvesta både morgon och kväll och lägger märke till hur många det

är som inte bär reflex eller reflexvästar. Antingen kan det vara så att man inte tänker på att man inte syns i mörkret eftersom man tror att gatlyktorna

gör en synlig eller så äger man inga reflexer. Jag har hittills haft turen att inte köra på någon trots att det varit nära flera gånger. Jag vill nu genom

mitt förslag sluta leva på turen och skapa en trygg trafik för både cyklister, fotgängare och bilister under den långa mörkertid vi har framför oss. Mitt

förslag är att kommunen/samarbetsparters delar ut reflexvästar på strategiskt utvalda ställen för att nå så många medborgare som möjligt.