Datum: 2018-11-13 09:20
Inskickat av: ulf larsson
Kommentar: Jag håller i sak med förslagsställaren. men vuxna människor bör väl själv skaffa sig nödig utrustning. Skattemedel behövs till så mycket och det finns faktiskt angelägnare saker att lägga pengar på. Bättre då att i samarbete med media köra en kampanj för reflexer. I skolan bör man också propagera mera och där kan jag gå förslagsställaren till mötes. I samarbete med olika aktörer ge skolbarn tillgång till västar o reflexer.Det sker ju redan men bland äldre barn finns en viss ohörsamhet.