Avslutade omröstningar

Förslag Röster Resultat Avslutad Kommentarer
Förslag Återöppna Hjortsbergavägen
Röster 3
Resultat
Jag stödjer förslaget
(2)
Jag stödjer inte förslaget
(1)
Avslutad 2020-03-08
Kommentarer 0
Förslag Tillagningskök i Vislanda tätort
Röster 1
Resultat
Jag stödjer förslaget
(1)
Jag stödjer inte förslaget
(0)
Avslutad 2020-02-21
Kommentarer 0
Förslag Belysning skolgården Hjortsbergaskolan
Röster 86
Resultat
Jag stödjer förslaget
(85)
Jag stödjer inte förslaget
(1)
Avslutad 2020-01-30
Kommentarer 16
Förslag Speglar vid utfarten vid föreningslokaler i Grimslöv
Röster 44
Resultat
Jag stödjer förslaget
(44)
Jag stödjer inte förslaget
(0)
Avslutad 2020-01-18
Kommentarer 0
Förslag Farrhinder på Hamrarna
Röster 6
Resultat
Jag stödjer förslaget
(5)
Jag stödjer inte förslaget
(1)
Avslutad 2020-01-06
Kommentarer 0
Förslag Gång- och cykelväg behövs på Grönkullavägen
Röster 43
Resultat
Jag stödjer förslaget
(41)
Jag stödjer inte förslaget
(2)
Avslutad 2019-12-04
Kommentarer 2
Förslag Vägbom till ponnytravbanan
Röster 5
Resultat
Jag stödjer förslaget
(4)
Jag stödjer inte förslaget
(1)
Avslutad 2019-12-04
Kommentarer 0
Förslag Spånens badplats
Röster 13
Resultat
Jag stödjer förslaget
(13)
Jag stödjer inte förslaget
(0)
Avslutad 2019-11-27
Kommentarer 1
Förslag Aktivitetspark/skatepark mellan Högalundsvägen och Nybolundsvägen
Röster 12
Resultat
Jag stödjer förslaget
(12)
Jag stödjer inte förslaget
(0)
Avslutad 2019-11-22
Kommentarer 1
Förslag Mindre fotbollsmål
Röster 48
Resultat
Jag stödjer förslaget
(48)
Jag stödjer inte förslaget
(0)
Avslutad 2019-11-18
Kommentarer 9
Förslag Badplats för hundar
Röster 27
Resultat
Jag stödjer förslaget
(23)
Jag stödjer inte förslaget
(4)
Avslutad 2019-11-18
Kommentarer 2
Förslag Hundrastgård på ängen förbi Hagaparken
Röster 26
Resultat
Jag stödjer förslaget
(25)
Jag stödjer inte förslaget
(1)
Avslutad 2019-11-18
Kommentarer 4
Förslag Hundrastgård
Röster 52
Resultat
Jag stödjer förslaget
(51)
Jag stödjer inte förslaget
(1)
Avslutad 2019-11-18
Kommentarer 7
Förslag Led om tungtrafiken från centrum
Röster 19
Resultat
Jag stödjer förslaget
(16)
Jag stödjer inte förslaget
(3)
Avslutad 2019-11-10
Kommentarer 0
Förslag Aktivitetsplats
Röster 18
Resultat
Jag stödjer förslaget
(18)
Jag stödjer inte förslaget
(0)
Avslutad 2019-11-06
Kommentarer 2
Förslag Stege till brygga vid Spåneledsbadet
Röster 8
Resultat
Jag stödjer förslaget
(8)
Jag stödjer inte förslaget
(0)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 0
Förslag Inför frivillig mersortering av hushållsavfallet
Röster 15
Resultat
Jag stödjer förslaget
(15)
Jag stödjer inte förslaget
(0)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 0
Förslag iordningställande av bangolfanläggning
Röster 75
Resultat
Jag stödjer förslaget
(74)
Jag stödjer inte förslaget
(1)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 3
Förslag Spånens badplats
Röster 50
Resultat
Jag stödjer förslaget
(49)
Jag stödjer inte förslaget
(1)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 4
Förslag Farthinder
Röster 91
Resultat
Jag stödjer förslaget
(81)
Jag stödjer inte förslaget
(10)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 2
Förslag Påbörja arbete med koldioxidbudget
Röster 18
Resultat
Jag stödjer förslaget
(8)
Jag stödjer inte förslaget
(10)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 0
Förslag Utegym Hagaparken
Röster 66
Resultat
Jag stödjer förslaget
(64)
Jag stödjer inte förslaget
(2)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 5
Förslag Båtupptagningsplats sjön Spånen
Röster 24
Resultat
Jag stödjer förslaget
(21)
Jag stödjer inte förslaget
(3)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 1
Förslag Ny avfallshantering
Röster 10
Resultat
Jag stödjer förslaget
(9)
Jag stödjer inte förslaget
(1)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 0
Förslag Inför hundskatt
Röster 19
Resultat
Jag stödjer förslaget
(5)
Jag stödjer inte förslaget
(14)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 0
Förslag Cykelparkering/cykelgarage vid Alvesta station
Röster 5
Resultat
Jag stödjer förslaget
(3)
Jag stödjer inte förslaget
(2)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 0
Förslag Istider med klubba för allmänheten från nästa vintersäsong
Röster 8
Resultat
Jag stödjer förslaget
(4)
Jag stödjer inte förslaget
(4)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 2
Förslag Hockey med klubba
Röster 6
Resultat
Jag stödjer förslaget
(2)
Jag stödjer inte förslaget
(4)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 2
Förslag Vattenförsörjningen i norra kommundelen
Röster 86
Resultat
Jag stödjer förslaget
(83)
Jag stödjer inte förslaget
(3)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 8
Förslag Trottoar på Ulfsax väg
Röster 2
Resultat
Jag stödjer förslaget
(0)
Jag stödjer inte förslaget
(2)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 0
Förslag Datautbildningar i Alvesta
Röster 5
Resultat
Jag stödjer förslaget
(3)
Jag stödjer inte förslaget
(2)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 0
Förslag Bergtäkt vid Öpestorpsvägskälet
Röster 10
Resultat
Jag stödjer förslaget
(6)
Jag stödjer inte förslaget
(4)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 2
Förslag Övergångsställe
Röster 2
Resultat
Jag stödjer förslaget
(0)
Jag stödjer inte förslaget
(2)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 0
Förslag Namnbyte av gata
Röster 11
Resultat
Jag stödjer förslaget
(7)
Jag stödjer inte förslaget
(4)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 0
Förslag Gatljus på Landsbygden
Röster 41
Resultat
Jag stödjer förslaget
(40)
Jag stödjer inte förslaget
(1)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 3
Förslag Översikt skolfördelning
Röster 6
Resultat
Jag stödjer förslaget
(4)
Jag stödjer inte förslaget
(2)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 0
Förslag Iläggningsramp i Torne
Röster 54
Resultat
Jag stödjer förslaget
(46)
Jag stödjer inte förslaget
(8)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 1
Förslag Gång/cykelväg i Vislanda
Röster 13
Resultat
Jag stödjer förslaget
(11)
Jag stödjer inte förslaget
(2)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 2
Förslag Billigare tandvård
Röster 11
Resultat
Jag stödjer förslaget
(6)
Jag stödjer inte förslaget
(5)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 1
Förslag Sköldstavägen
Röster 5
Resultat
Jag stödjer förslaget
(1)
Jag stödjer inte förslaget
(4)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 0
Förslag Brandstationen i Vislanda
Röster 78
Resultat
Jag stödjer förslaget
(74)
Jag stödjer inte förslaget
(4)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 5
Förslag Starta en specialskola
Röster 167
Resultat
Jag stödjer förslaget
(165)
Jag stödjer inte förslaget
(2)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 9
Förslag Asfaltera gångarna på kommunens kyrkogårdar
Röster 29
Resultat
Jag stödjer förslaget
(11)
Jag stödjer inte förslaget
(18)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 3
Förslag Trafikhinder på Växjövägen
Röster 14
Resultat
Jag stödjer förslaget
(1)
Jag stödjer inte förslaget
(13)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 0
Förslag Gångväg vid Sköldstavägen
Röster 16
Resultat
Jag stödjer förslaget
(8)
Jag stödjer inte förslaget
(8)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 2
Förslag Stängning av väg vid Wica cold
Röster 123
Resultat
Jag stödjer förslaget
(116)
Jag stödjer inte förslaget
(7)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 7
Förslag Båtramp vid Lidnäs
Röster 58
Resultat
Jag stödjer förslaget
(50)
Jag stödjer inte förslaget
(8)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 7
Förslag Grimslöv, Torne och Hulevik som servicenoder till Åsnenområdet 
Röster 17
Resultat
Jag stödjer förslaget
(11)
Jag stödjer inte förslaget
(6)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 2
Förslag Norra infarten och trafiken på 126:an
Röster 20
Resultat
Jag stödjer förslaget
(7)
Jag stödjer inte förslaget
(13)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 0
Förslag Trafikhinder på Växjövägen
Röster 34
Resultat
Jag stödjer förslaget
(4)
Jag stödjer inte förslaget
(30)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 1
Förslag Padel och tennisbanor
Röster 36
Resultat
Jag stödjer förslaget
(25)
Jag stödjer inte förslaget
(11)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 0
Förslag Belysning vid alla återvinningsstationer
Röster 60
Resultat
Jag stödjer förslaget
(55)
Jag stödjer inte förslaget
(5)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 2
Förslag Bygg en discgolfbana
Röster 33
Resultat
Jag stödjer förslaget
(18)
Jag stödjer inte förslaget
(15)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 3
Förslag Aktivitetspark för alla
Röster 30
Resultat
Jag stödjer förslaget
(23)
Jag stödjer inte förslaget
(7)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 0
Förslag Utökat omhändertagande av impregnerat träavfall
Röster 48
Resultat
Jag stödjer förslaget
(45)
Jag stödjer inte förslaget
(3)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 4
Förslag Utdelning av reflexvästar
Röster 49
Resultat
Jag stödjer förslaget
(35)
Jag stödjer inte förslaget
(14)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 1
Förslag Inför ett fritidsreservat i Alvesta kommun
Röster 84
Resultat
Jag stödjer förslaget
(58)
Jag stödjer inte förslaget
(26)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 15
Förslag Inför ett trädpris i Alvesta
Röster 31
Resultat
Jag stödjer förslaget
(10)
Jag stödjer inte förslaget
(21)
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 0
Förslag Fler parkeringsmöjligheter vid Lönashultsskolan
Röster 48
Resultat
Jag stödjer förslaget
(35)
Jag stödjer inte förslaget
(13)
Avslutad 2019-01-15
Kommentarer 1