Aktiva omröstningar

Förslag Röster Resultat Avslutas Kommentarer
Förslag Återöppna Hjortsbergavägen
Röster 1
Resultat
Jag stödjer förslaget
(1)
Jag stödjer inte förslaget
(0)
Avslutas 2020-03-07
Kommentarer 0
Förslag Tillagningskök i Vislanda tätort
Röster 1
Resultat
Jag stödjer förslaget
(1)
Jag stödjer inte förslaget
(0)
Avslutas 2020-02-20
Kommentarer 0
Förslag Belysning skolgården Hjortsbergaskolan
Röster 86
Resultat
Jag stödjer förslaget
(85)
Jag stödjer inte förslaget
(1)
Avslutas 2020-01-29
Kommentarer 16