Aktiva omröstningar

Förslag Röster Resultat Avslutas Kommentarer
Förslag Brandstationen i Vislanda
Röster 44
Resultat
Jag stödjer förslaget (42)
Jag stödjer inte förslaget (2)
Avslutas 2019-04-18
Kommentarer 0
Förslag Sköldstavägen
Röster 4
Resultat
Jag stödjer förslaget (0)
Jag stödjer inte förslaget (4)
Avslutas 2019-04-18
Kommentarer 0
Förslag Billigare tandvård
Röster 8
Resultat
Jag stödjer förslaget (3)
Jag stödjer inte förslaget (5)
Avslutas 2019-04-18
Kommentarer 0
Förslag Gång/cykelväg i Vislanda
Röster 1
Resultat
Jag stödjer förslaget (0)
Jag stödjer inte förslaget (1)
Avslutas 2019-05-18
Kommentarer 0
Förslag Iläggningsramp i Torne
Röster 47
Resultat
Jag stödjer förslaget (43)
Jag stödjer inte förslaget (4)
Avslutas 2019-05-18
Kommentarer 0
Förslag Översikt skolfördelning
Röster 0
Resultat
Jag stödjer förslaget (0)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-05-18
Kommentarer 0
Förslag Gatljus på Landsbygden
Röster 4
Resultat
Jag stödjer förslaget (4)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-05-18
Kommentarer 0
Förslag Namnbyte av gata
Röster 6
Resultat
Jag stödjer förslaget (5)
Jag stödjer inte förslaget (1)
Avslutas 2019-05-18
Kommentarer 0
Förslag Övergångsställe
Röster 0
Resultat
Jag stödjer förslaget (0)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-05-18
Kommentarer 0
Förslag Bergtäkt vid Öpestorpsvägskälet
Röster 2
Resultat
Jag stödjer förslaget (2)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-05-18
Kommentarer 0
Förslag Datautbildningar i Alvesta
Röster 1
Resultat
Jag stödjer förslaget (1)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-05-21
Kommentarer 0
Förslag Trottoar på Ulfsax väg
Röster 0
Resultat
Jag stödjer förslaget (0)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-05-21
Kommentarer 0