Aktiva omröstningar

Förslag Röster Resultat Avslutas Kommentarer
Förslag Återöppna Hjortsbergavägen
Röster 1
Resultat
Jag stödjer förslaget
(1)
Jag stödjer inte förslaget
(0)
Avslutas 2020-03-07
Kommentarer 0