Aktiva omröstningar

Förslag Röster Resultat Avslutas Kommentarer
Förslag Ny avfallshantering
Röster 3
Resultat
Jag stödjer förslaget (3)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-07-31
Kommentarer 0
Förslag Båtupptagningsplats sjön Spånen
Röster 2
Resultat
Jag stödjer förslaget (2)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-08-26
Kommentarer 0
Förslag Utegym Hagaparken
Röster 8
Resultat
Jag stödjer förslaget (8)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-09-13
Kommentarer 1
Förslag Påbörja arbete med koldioxidbudget
Röster 2
Resultat
Jag stödjer förslaget (1)
Jag stödjer inte förslaget (1)
Avslutas 2019-09-13
Kommentarer 0
Förslag Farthinder
Röster 2
Resultat
Jag stödjer förslaget (1)
Jag stödjer inte förslaget (1)
Avslutas 2019-09-13
Kommentarer 1
Förslag Spånens badplats
Röster 5
Resultat
Jag stödjer förslaget (5)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-09-20
Kommentarer 0
Förslag iordningställande av bangolfanläggning
Röster 37
Resultat
Jag stödjer förslaget (37)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-09-21
Kommentarer 3