Aktiva omröstningar

Förslag Röster Resultat Avslutas Kommentarer
Förslag Aktivitetsplats
Röster 14
Resultat
Jag stödjer förslaget (14)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-11-05
Kommentarer 0
Förslag Led om tungtrafiken från centrum
Röster 13
Resultat
Jag stödjer förslaget (11)
Jag stödjer inte förslaget (2)
Avslutas 2019-11-09
Kommentarer 0
Förslag Hundrastgård
Röster 45
Resultat
Jag stödjer förslaget (45)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-11-17
Kommentarer 7
Förslag Hundrastgård på ängen förbi Hagaparken
Röster 23
Resultat
Jag stödjer förslaget (23)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-11-17
Kommentarer 3
Förslag Badplats för hundar
Röster 20
Resultat
Jag stödjer förslaget (18)
Jag stödjer inte förslaget (2)
Avslutas 2019-11-17
Kommentarer 2
Förslag Mindre fotbollsmål
Röster 47
Resultat
Jag stödjer förslaget (47)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-11-17
Kommentarer 9
Förslag Aktivitetspark/skatepark mellan Högalundsvägen och Nybolundsvägen
Röster 6
Resultat
Jag stödjer förslaget (6)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-11-21
Kommentarer 0
Förslag Spånens badplats
Röster 10
Resultat
Jag stödjer förslaget (10)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-11-26
Kommentarer 0
Förslag Vägbom till ponnytravbanan
Röster 1
Resultat
Jag stödjer förslaget (1)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-12-03
Kommentarer 0
Förslag Gång- och cykelväg behövs på Grönkullavägen
Röster 36
Resultat
Jag stödjer förslaget (35)
Jag stödjer inte förslaget (1)
Avslutas 2019-12-03
Kommentarer 2
Förslag Farrhinder på Hamrarna
Röster 3
Resultat
Jag stödjer förslaget (3)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2020-01-05
Kommentarer 0