Aktiva omröstningar

Förslag Röster Resultat Avslutas Kommentarer
Förslag Fler parkeringsmöjligheter vid Lönashultsskolan
Röster 21
Resultat
Jag stödjer förslaget (18)
Jag stödjer inte förslaget (3)
Avslutas 2019-01-15
Kommentarer 0
Förslag Inför ett trädpris i Alvesta
Röster 6
Resultat
Jag stödjer förslaget (3)
Jag stödjer inte förslaget (3)
Avslutas 2019-01-15
Kommentarer 0
Förslag Inför ett fritidsreservat i Alvesta kommun
Röster 13
Resultat
Jag stödjer förslaget (6)
Jag stödjer inte förslaget (7)
Avslutas 2019-01-16
Kommentarer 0
Förslag Utdelning av reflexvästar
Röster 18
Resultat
Jag stödjer förslaget (13)
Jag stödjer inte förslaget (5)
Avslutas 2019-01-16
Kommentarer 0
Förslag Utökat omhändertagande av impregnerat träavfall
Röster 24
Resultat
Jag stödjer förslaget (23)
Jag stödjer inte förslaget (1)
Avslutas 2019-01-18
Kommentarer 0
Förslag Aktivitetspark för alla
Röster 14
Resultat
Jag stödjer förslaget (11)
Jag stödjer inte förslaget (3)
Avslutas 2019-01-19
Kommentarer 0
Förslag Bygg en discgolfbana
Röster 16
Resultat
Jag stödjer förslaget (11)
Jag stödjer inte förslaget (5)
Avslutas 2019-01-23
Kommentarer 3
Förslag Belysning vid alla återvinningsstationer
Röster 15
Resultat
Jag stödjer förslaget (13)
Jag stödjer inte förslaget (2)
Avslutas 2019-01-29
Kommentarer 1
Förslag Padel och tennisbanor
Röster 6
Resultat
Jag stödjer förslaget (2)
Jag stödjer inte förslaget (4)
Avslutas 2019-01-30
Kommentarer 0
Förslag Trafikhinder på Växjövägen
Röster 9
Resultat
Jag stödjer förslaget (1)
Jag stödjer inte förslaget (8)
Avslutas 2019-02-07
Kommentarer 0