Aktiva omröstningar

Förslag Röster Resultat Avslutas Kommentarer
Förslag Båtupptagningsplats sjön Spånen
Röster 23
Resultat
Jag stödjer förslaget (20)
Jag stödjer inte förslaget (3)
Avslutas 2019-08-26
Kommentarer 1
Förslag Utegym Hagaparken
Röster 51
Resultat
Jag stödjer förslaget (50)
Jag stödjer inte förslaget (1)
Avslutas 2019-09-13
Kommentarer 2
Förslag Påbörja arbete med koldioxidbudget
Röster 15
Resultat
Jag stödjer förslaget (8)
Jag stödjer inte förslaget (7)
Avslutas 2019-09-13
Kommentarer 0
Förslag Farthinder
Röster 84
Resultat
Jag stödjer förslaget (78)
Jag stödjer inte förslaget (6)
Avslutas 2019-09-13
Kommentarer 1
Förslag Spånens badplats
Röster 37
Resultat
Jag stödjer förslaget (36)
Jag stödjer inte förslaget (1)
Avslutas 2019-09-20
Kommentarer 2
Förslag iordningställande av bangolfanläggning
Röster 70
Resultat
Jag stödjer förslaget (69)
Jag stödjer inte förslaget (1)
Avslutas 2019-09-21
Kommentarer 3
Förslag Inför frivillig mersortering av hushållsavfallet
Röster 9
Resultat
Jag stödjer förslaget (9)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-09-28
Kommentarer 0
Förslag Stege till brygga vid Spåneledsbadet
Röster 4
Resultat
Jag stödjer förslaget (4)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-10-04
Kommentarer 0
Förslag Aktivitetsplats
Röster 9
Resultat
Jag stödjer förslaget (9)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-11-05
Kommentarer 0
Förslag Led om tungtrafiken från centrum
Röster 1
Resultat
Jag stödjer förslaget (1)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-11-09
Kommentarer 0
Förslag Hundrastgård
Röster 24
Resultat
Jag stödjer förslaget (24)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-11-17
Kommentarer 0
Förslag Hundrastgård på ängen förbi Hagaparken
Röster 15
Resultat
Jag stödjer förslaget (15)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-11-17
Kommentarer 0
Förslag Badplats för hundar
Röster 11
Resultat
Jag stödjer förslaget (10)
Jag stödjer inte förslaget (1)
Avslutas 2019-11-17
Kommentarer 0
Förslag Mindre fotbollsmål
Röster 1
Resultat
Jag stödjer förslaget (1)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-11-17
Kommentarer 0