Aktiva omröstningar

Förslag Röster Resultat Avslutas Kommentarer
Förslag Återöppna Hjortsbergavägen
Röster 0
Resultat
Jag stödjer förslaget
(0)
Jag stödjer inte förslaget
(0)
Avslutas 2020-03-07
Kommentarer 0
Förslag Tillagningskök i Vislanda tätort
Röster 1
Resultat
Jag stödjer förslaget
(1)
Jag stödjer inte förslaget
(0)
Avslutas 2020-02-20
Kommentarer 0
Förslag Belysning skolgården Hjortsbergaskolan
Röster 84
Resultat
Jag stödjer förslaget
(83)
Jag stödjer inte förslaget
(1)
Avslutas 2020-01-29
Kommentarer 16
Förslag Speglar vid utfarten vid föreningslokaler i Grimslöv
Röster 43
Resultat
Jag stödjer förslaget
(43)
Jag stödjer inte förslaget
(0)
Avslutas 2020-01-17
Kommentarer 0
Förslag Farrhinder på Hamrarna
Röster 5
Resultat
Jag stödjer förslaget
(4)
Jag stödjer inte förslaget
(1)
Avslutas 2020-01-05
Kommentarer 0