Aktiva omröstningar

Förslag Röster Resultat Avslutas Kommentarer
Förslag Belysning vid alla återvinningsstationer
Röster 55
Resultat
Jag stödjer förslaget (51)
Jag stödjer inte förslaget (4)
Avslutas 2019-01-29
Kommentarer 2
Förslag Padel och tennisbanor
Röster 35
Resultat
Jag stödjer förslaget (25)
Jag stödjer inte förslaget (10)
Avslutas 2019-01-30
Kommentarer 0
Förslag Trafikhinder på Växjövägen
Röster 31
Resultat
Jag stödjer förslaget (4)
Jag stödjer inte förslaget (27)
Avslutas 2019-02-07
Kommentarer 1
Förslag Norra infarten och trafiken på 126:an
Röster 17
Resultat
Jag stödjer förslaget (7)
Jag stödjer inte förslaget (10)
Avslutas 2019-02-14
Kommentarer 0
Förslag Grimslöv, Torne och Hulevik som servicenoder till Åsnenområdet 
Röster 14
Resultat
Jag stödjer förslaget (10)
Jag stödjer inte förslaget (4)
Avslutas 2019-02-19
Kommentarer 1
Förslag Båtramp vid Lidnäs
Röster 55
Resultat
Jag stödjer förslaget (49)
Jag stödjer inte förslaget (6)
Avslutas 2019-02-19
Kommentarer 6
Förslag Stängning av väg vid Wica cold
Röster 112
Resultat
Jag stödjer förslaget (105)
Jag stödjer inte förslaget (7)
Avslutas 2019-02-19
Kommentarer 5
Förslag Gångväg vid Sköldstavägen
Röster 12
Resultat
Jag stödjer förslaget (7)
Jag stödjer inte förslaget (5)
Avslutas 2019-02-21
Kommentarer 1
Förslag Trafikhinder på Växjövägen
Röster 10
Resultat
Jag stödjer förslaget (0)
Jag stödjer inte förslaget (10)
Avslutas 2019-02-26
Kommentarer 0
Förslag Asfaltera gångarna på kommunens kyrkogårdar
Röster 22
Resultat
Jag stödjer förslaget (10)
Jag stödjer inte förslaget (12)
Avslutas 2019-02-26
Kommentarer 1
Förslag Starta en specialskola
Röster 148
Resultat
Jag stödjer förslaget (147)
Jag stödjer inte förslaget (1)
Avslutas 2019-03-12
Kommentarer 7
Förslag Brandstationen i Vislanda
Röster 20
Resultat
Jag stödjer förslaget (20)
Jag stödjer inte förslaget (0)
Avslutas 2019-04-18
Kommentarer 0
Förslag Sköldstavägen
Röster 1
Resultat
Jag stödjer förslaget (0)
Jag stödjer inte förslaget (1)
Avslutas 2019-04-18
Kommentarer 0
Förslag Billigare tandvård
Röster 3
Resultat
Jag stödjer förslaget (1)
Jag stödjer inte förslaget (2)
Avslutas 2019-04-18
Kommentarer 0